Wszelkie propozycje współpracy, listy miłosne lub pogróżki prosimy kierować na: kinomisja@pulpzine.pl